Crown him with many crowns – vs.1

1 Crown Him with many crowns,
the Lamb upon His throne.
Hark! how the heavenly anthem drowns
all music but its own.
Awake, my soul, and sing
of Him who died for thee,
and hail Him as thy matchless King
through all eternity.
———————————-
1 Kroon Hem met veel kronen,
het Lam op Zijn troon.
Merk! hoe het hemelse volkslied verdrinkt
alle muziek behalve zijn eigen.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem die voor u stierf,
en begroet Hem als uw weergaloze Koning
door alle eeuwigheid.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl