Crown him with many crowns – vs.3

3 Crown him the Lord of love;
behold his hands and side,
rich wounds, yet visible above,
in beauty glorified;
no angels in the sky
can fully bear that sight,
but downward bends their burning eye
at mysteries so bright.
————————————-
3 Kroon Hem de Heer’ van de liefde;
zie Zijn handen en zijde,
rijke wonden, maar toch zichtbaar hierboven,
in schoonheid verheerlijkt;
geen engelen in de lucht
kan dat zicht volledig verdragen,
maar naar beneden buigt hun brandend oog
bij mysteries zo helder.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl