Crown him with many crowns – vs.4

4 Crown Him the Lord of years,
the Potentate of time,
Creator of the rolling spheres,
ineffably sublime.
All hail, Redeemer, hail!
for Thou hast died for me;
Thy praise shall never, never fail
throughout eternity.
————————————-
4 Kroon Hem de Heer’ van jaren,
de Potentaat van tijd,
Maker van de rollende bollen,
onuitsprekelijk subliem.
Gegroet, Verlosser, gegroet!
want Gij zijt voor mij gestorven;
Uw lof zal nooit, nooit falen
door de eeuwigheid.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl