Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af! – vs. 2

Gij zijt de Trooster, die ons leidt,
de gave, die ons God bereidt,
de Bron, waaruit het leven vloeit,
het vuur, dat heel ons hart doorgloeit.

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl