Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af! – vs. 1

Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af!
Uw adem, die ons ’t aanzijn gaf,
vervull’ met bovenaardse kracht
het schepsel, dat Uw zegen wacht.

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl