Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af! – vs. 3

Gij, van Gods liefde ’t onderpand,
en vinger van Gods rechterhand,
door U gezalfd, meldt onze mond
de Lof des Vaders, die U zond.

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl