Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af! – vs. 5

Weer van ons af des vijands nijd
en geef ons vrede t’ allen tijd.
Wanneer Gij onze Leidsman zijt,
treft ons geen onheil in de strijd.

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl