Daal Schepper, Heil’ge Geest, daal af! – vs. 6

Leer ons de Vader en de Zoon
met U, de Geest, van beider troon
tot ons gedaald uit d’ eeuwigheid,
aanbidden nu en t’ allen tijd!

  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl