Daar is uit ’s werelds duist’re wolken – vs. 4

Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed’ en vrijheid, vreugd’ en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wien ons hart zich had verkocht,
en ’t wapentuig in brand gestoken
van Hem, Die onze ziele zocht.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl