Daar is uit ’s werelds duist’re wolken – vs. 6

In Hem verschijnt, uit Hem zal spreken
de wijsheid Gods, der zielen raad.
De troost zal van Zijn lippen leken
voor Adams neergebogen zaad.
Roept uit tot Hem, gij wien de zonde
geworpen heeft op ’t smart’lijkst bed!
Gebroken hart, toon Hem uw wonde,
Hij is de sterke God, Die redt.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl