Daar juicht een toon, daar klinkt een stem – vs. 2

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, Die sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf door Eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

  • M80
  • M90
  • M110
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl