Daar juicht een toon, daar klinkt een stem – vs. 3

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood of helle niet.

  • M80
  • M90
  • M100
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl