Daar juicht een toon, daar klinkt een stem – vs. 4

Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

  • M80
  • M90
  • M100
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl