Daar ruist langs de wolken – vs. 1

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl