Daar ruist langs de wolken – vs. 2

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

  • M70
  • M90
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl