Dank U voor deze nieuwe morgen – vs. 2

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

  • M80
  • M100
  • M120
  • M130
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl