Dank U voor deze nieuwe morgen – vs. 5

Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

  • M80
  • M100
  • M120
  • M130
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl