Dank U voor deze nieuwe morgen – vs. 6

Dank U dat ons Uw Woord bewaarde,
dank U dat U Uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van Uw liefde leeft.

  • M80
  • M100
  • M120
  • M130
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl