Dankt, dankt nu allen God – vs. 2

Hij, d’ eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
Zijn vreed’ en heilgenot,
als aan zijn kind’ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd’ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.

  • M70
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl