Dankt, dankt nu allen God – vs. 3

Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps’len tongen,
op Zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil’ge Geest,
Drie-enig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

  • M70
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl