De dag, door Uwe gunst ontvangen – vs. 2

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt,

  • M90
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl