De dag, door Uwe gunst ontvangen – vs. 3

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

  • M90
  • M100
  • M110
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl