De dag, door Uwe gunst ontvangen – vs. 4

Voorwaar, deez’ aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd’ en majesteit.

  • M90
  • M100
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl