De Heer’ is God en niemand meer – vs. 2

Hij is en blijft al wat Hij is,
tot in all’ eeuwigheden.
Wie zal Zijns naam geheimenis
ontdekken, wie ontleden?
Wij mensen zijn van gist’ren, wij,
maar eer het aardrijk was, was Hij,
ja eerder dan de heem’len.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl