De Heer’ is God en niemand meer – vs. 4

Waar waren wij, had Zijne kracht
ons niet gevormd ten leven?
Hij kent ons, kent al ’t geen Zijn macht
ooit aanschijn heeft gegeven.
Bij Hem is wijsheid en verstand,
bij Hem is sterkte, Zijne hand
omspant en aard en hemel.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl