De Heer’ is God en niemand meer – vs. 5

Hij is, hoe ver Hij schijnen moog,
nabij, waar w’ ons bewegen.
Geen nacht bedekt ons voor zijn oog
Hij ziet al wat wij plegen.
Voor Hem verbergt geen duisternis;
de kiem zelfs der gedachten is
niet voor Zijn oog verborgen.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl