De Heer’ is God en niemand meer – vs. 6

Wie buiten U zal voor de val
deez’ aard’, o God, behoeden?
Wie buiten U dit gans heelal
altegenwoordig voeden?
Gij slaat de ganse schepping ga,
Gij zijt barmhartig, vol gena,
een Vader, een Ontfermer.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl