De Heer’ is God en niemand meer – vs. 8

Of, zou de gloed dier Majesteit
mij zondaar ook verteren?
Neen, nu ’t geloof uw heerlijkheid
in Christus mag vereren,
nu klinkt mijn lied: de Heer’ is groot,
de Heer’ is onuitspreek’lijk groot,
oneindig groot in liefde.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl