De Heer’ is mijn Herder – vs. 1

De Heer’ is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

  • M70
  • M90
  • M100
  • Samen-zingen
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl