De Heer’ is mijn Herder – vs. 3

De Heer’ is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
met grimmige kaken,
geen schrik zal mij naken.
O Heer’, mij vertroosten
Uw stok en Uw staf!

  • M70
  • M90
  • M100
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl