De herder – vs. 1

Op de groote, stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond
wijl de witgewolde kudde
trouw bewaakt wordt door den hond.
En, al dwalend ginds en her,
denkt de herder: “Och, hoe ver,
hoe ver is mijn heide,
hoe ver is mijn heide, mijn heide!”

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl