De herder – vs. 3

Op de groote, stille heide
rust het al bij maneschijn
als de schaapjes en de bloemen
vredig ingeslapen zijn.
En, terugziende op zijn pad,
juicht de herder: “Welk een schat,
hoe rijk is mijn heide,
hoe rijk is mijn heide, mijn heide!”

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl