De kerk van alle tijden – vs. 1

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
’t is Christus, Die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
’t Was Hij, Die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

  • m60
  • m80
  • m100
  • m110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl