Dit is de dag, die God ons schenkt – vs. 2

Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
zond Hij ons van zijn hoge troon
het heil der wereld, zijne Zoon.

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl