Dit is de dag, die God ons schenkt – vs. 3

U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij ’t Eng’lenheir van Bethlehem.

  • Audio 1
  • Audio 2
  • Audio 3
  • Audio 4
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl