Dit is de dag, die God ons schenkt – vs. 4

Geloofd die komt in ’s Heeren naam!
Wij Christ’nen zeeg’nen U te zaam,
U, Vredevorst, der vaad’ren wens,
U Zaligmaker, God en mens!

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl