Doorgrond mijn hart – vs. 2

O, Heer’, heb dank, ’k mag toch de Uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:
’k Wil leven Heer’, tot eer van Uwe Naam.

  • M80
  • M110
  • M120
  • M130
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl