Een Naam is onze hope – vs. 2

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld een,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Een bede vouwt de handen,
een zegen breekt het brood,
een vuurbaak staat te branden
in ’t duister van de dood.

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl