Een Naam is onze hope – vs. 4

In haar Drie-een’ge Heere,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in Uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs Uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl