Een roze, fris ontloken – vs. 2

Die bloem van wond’re luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid’ op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria’s Kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl