Een roze, fris ontloken – vs. 3

Die bloem, zo klein en teder,
met hare geur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die ’t duister wijken doet.
O Jezus, mens en God,
bij U is wel geborgen
ons aards en eeuwig lot.

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl