Een vaste burg is onze God – vs. 3

En grimd’ ook d’ open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij ’t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
een woord reeds doet hem vallen!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl