Een vaste Burg is onze God – vs. 4

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid,
en zal geen duimbreed wijken!
Beef satan! Hij Die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren ’t graf;
neem goed en bloed ons af;
het brengt u geen gewin:
Wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

  • M60
  • M70
  • M80
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl