Eens was ik een vreemd’ling – vs. 4

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed,
daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

  • M80
  • M100
  • M110
  • M120
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl