Ere zij aan God, de Vader – vs. 2

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon’gen zet.
Halleluja, halleluja
’t Lam, dat vrijkocht en dat redt!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl