Ere zij aan God, de Vader – vs. 3

Ere zij de Heer’ der eng’len,
ere zij de Heer’ der Kerk,
ere aan de Heer’ der volk’ren,
aard en hemel looft Uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en Zijn werk!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl