Ere zij aan God, de Vader – vs. 4

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer’!

  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl