Father, I long, I faint to see – vs. 2

2. Here I behold Thy distant face,
And ’t is a pleasing sight;
But to abide in Thine embrace
Is infinite delight.
—————————————–
Hier aanschouw ik Uw aangezicht van verre
En dat is een aangenaam schouwspel;
Maar te vertoeven in Uw omhelzing
Is een oneindig vermaak.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl