Father, I long, I faint to see – vs. 3

3. I ’d part with all the joys of sense
To gaze upon Thy throne;
Pleasure springs fresh for ever thence,
Unspeakable, unknown.
—————————————–
Ik zou willen scheiden van alle zintuiglijk genot
Om te blijven staren op Uw troon;
Lieflijkheid springt eeuwig fris daaruit op,
Onuitsprekelijk, ongekend.

  • M70
  • M80
  • M90
  • M100
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl