Ferme jongens, stoere knapen – vs. 1

Ferme jongens, stoere knapen
Foei! Hoe suffend sta je daar!
Zijt dij dan niet welgeschapen?
Zijt die niet van zessen klaar?
Schaam je, jongens, en ga meê,
naar de zee, naar de zee
Schaam je, jongens, en ga meê,
naar de zee, naar de zee

  • M70
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl